Tekom & tcworld call deadlines

De uiterste indieningsdatum voor wie een presentatie of workshop wil voorstellen voor de tekom-Jahrestagung is 18 april. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen voor tcworld conference is 4 mei.

Lees meer...

Aanvullende gegevens