Wat kan de constructiegrammatica betekenen voor de taaldidactiek?

Constructiegrammatica en taaldidactiek

Update 24/9/2013: Het programma is volledig en op onderstaande website te raadplegen. Inschrijven tot 31 oktober.

(24/12/2012) Op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november 2013 wordt in Brussel aan de Université Saint-Louis de conferentie 'Constructionist Approaches to Language Pedagogy' (CALP2013) gehouden. Deze conferentie gaat in op de bijdrage die de constructiegrammatica aan de taaldidactiek kan leveren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts