Een blik op hoe tolken netwerken

Een blik op hoe tolken netwerkenIedereen netwerkt, en maakt deel uit van een netwerk. Dit geldt natuurlijk ook voor tolken. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Met wie netwerken ze? En waar praten ze over?

Rebecca Albert studeert binnenkort af als tolk aan de Universiteit Gent. Dan moet ze haar weg weten te vinden in de tolksector. Een beetje inzicht in hoe tolken nu juist netwerken kan dus van pas komen. Dit aspect verkende Rebecca tijdens haar stage bij De Taalsector. En ze verwijst naar haar onderzoek als zijnde een avontuur. Ze maakte geen gebruik van een online vragenlijst, maar belde simpelweg tientallen tolken op, en vroeg hen naar hun netwerk. Dit resulteerde in een heleboel achtergrondinformatie, tips en inzichten over hoe tolken nu écht netwerken. In dit artikel onthult Rebecca alles wat ze ontdekte.

Rebecca Albert, Gent - Beste tolk, bent u een actieve netwerker? Of vindt u dat netwerken pure onzin is?

Hoe maakt u contact met andere tolken? Waar en wanneer ontmoeten jullie elkaar? Wat voor soort informatie wisselen jullie uit? Mag ik ook vragen of er tolken zijn die u bewondert? Ja graag, namen zijn zeer welkom.

Dit zijn enkele van de vragen die ik de voorbije paar weken heb voorgelegd aan tientallen tolken. Via de telefoon vroeg in hen in het Nederlands, Engels of Frans zoveel mogelijk informatie te delen over netwerken. Ik interviewde dertig sociaal tolken, gerechtstolken en conferentietolken. Dit is wat ik ontdekte.

 

De psychologische druk
"Tolken is een vrij eenzame baan", kreeg ik meer dan eens te horen. De voorbereidingen en de reizen die een tolk maakt zijn zo tijdrovend dat velen weinig tijd overhouden om aan netwerken te besteden, of zo lijkt het toch. Je stopt nooit met leren. En er gebeurt altijd wel iets op het allerlaatste moment, en dat veroorzaakt stress. "Je voelt een psychologische druk." Heb ik dan enkel getuigenissen gehoord van kommer en kwel? Nee, zeker niet. "Telkens wanneer we op conferenties bijeenkomen, wordt het een echt sociaal event. We drinken, eten en lachen."

Of we tolken nu zien als een eenzame of juist als een erg sociale baan, netwerken lijkt altijd naar boven te komen als een belangrijke activiteit. Sommige tolken hebben een vaste groep van andere tolken waarop ze beroep kunnen doen, bijvoorbeeld om in te vallen voor hen. "Als ik een tolk nodig heb die me vervangt, dan moet die persoon betrouwbaar en vriendelijk zijn. Iemand die goed presteert en die gemakkelijk is in de omgang."

Hoe maak je contact met andere tolken?
Tolken is natuurlijk geen kantoorbaan. Maar hoe maak je als tolk, zonder kantoor, dan contact met collega's? Bij de meeste banen komt je je collega's gewoon tegen op het werk of bij een klant. Dat is niet anders voor tolken. Enkel de klant is steeds anders: dan eens de rechtbank, dan de politie, de immigratiedienst, ziekenhuizen, conferenties,... "Je komt eigenlijk in een soort professionele cirkel terecht. Je ziet er vaak weer dezelfde tolken."

Nog andere manieren om contact te maken met collega's? De geïnterviewde tolken vermeldden ook professionele verenigingen zoals de AIIC (de international vereniging van conferentietolken), de TAALS (de Amerikaanse vereniging van taaldeskundigen), de SFT (de Franse vereniging van vertalers), het ITI (het instituut voor vertaling en vertolking, gesitueerd in het Verenigd Koninkrijk), de IAPTI (de internationale vereniging van professionele vertalers en tolken), het NGTV (het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers), de SVVT (de Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken), de BKVT (Belgische Kamer van Vertalers en Tolken), Lextra Lingua , de BBVT (Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers Tolken) en vele andere organisaties.
"Ik krijg ook de kans om mijn netwerk uit te breiden via beroepsverenigingen, regelmatige vergaderingen met leden en informatiesessies voor belangrijke klanten zoals de Europese instellingen."

Tolken ontmoeten hun eerste collega's ook vaak al tijdens hun opleiding. "Ik leerde enkele van mijn huidige collega's kennen tijdens mijn opleiding." Ook een alumnivereniging en een kleine groep van tolken die onderling oefenen werden vermeld.

Nog interessant: ook het aanbod aan permanente educatie geeft tolken de mogelijkheid contacten te leggen met nieuwe collega's.

Zijn tolken echt zo saai dat hun collega's nooit buiten het werk zien? Absoluut niet. Er zijn ook een heleboel informele bijeenkomsten. "Een paar van mijn collega's hebben me wel eens uitgenodigd naar een feestje, waar ik andere tolken ontmoette."

Sociale Media
Tolken netwerken niet enkel offline, maar ook online: op sociale media en op forums voor tolken en andere taalprofessionals.

Het is duidelijk dat sociale media een handig middel zijn voor een heleboel tolken. Via Facebook, LinkedIn, Twitter, Viadeo en Xing kunnen professionele gegevens gedeeld worden. Ook interne forums binnen beroepsverenigingen zijn populair, evenals de interne forums en Facebookgroepen voor vertalers, zoals Vertalerskoffiehoek. Vreemd genoeg netwerken tolken nauwelijks met ondernemers buiten de tolk- en vertaalsector.

Niet iedereen is echter dezelfde mening toegedaan. "Wanneer ik het te druk heb, post ik gewoon een berichtje in een aantal Facebookgroepen om iemand te vinden die me kan vervangen." Onaanvaardbaar, volgens sommigen. "De jongere generatie bespreekt allerlei werkgerelateerde zaken op Facebook, maar dat doe je gewoon niet." Anderen zien er gewoon het nut niet van in, of hebben geen tijd om actief lid te zijn.

Het is duidelijk dat tolken elkaar steunen in tijden van nood. En ze gebruiken het netwerk van hun keuze niet enkel om een plaatsvervanger te vinden wanneer ze een dagje vrijaf willen. Waarvoor gebruiken ze het dan nog? "Voor een heleboel goed advies en voor terminologie. Soms heb ik een dringende opdracht bij de Europese Commissie en moet ik opeens een overvloed aan juridische teksten vertalen. Dan staan mijn collega's me bij met hulp."

Een paradox
Ik hoorde vaak dat tolken een tamelijk eenzame baan is en psychologisch erg zwaar kan zijn. Toch luidde het minstens even vaak dat het voelt alsof je onder collega's bent tijdens het tolken.

"Tolken is baan waarbij je heel wat collegialiteit ervaart. Wanneer je het tolken even niet meer ziet zitten of te moe bent, zal niemand enige opmerking maken. Iedereen begrijpt dat je alleen maar wat rust nodig hebt en dat je een tijdje alleen wil zijn. " Is er dan solidariteit langs alle kanten? Niet bepaald. "Het is heel paradoxaal. Voordat je de cabines binnengaat, zijn je collega's je vrienden. Maar zodra je de deur sluit, zijn ze je concurrenten.'

Is tolken echt zo'n eenzame baan? Ja en nee. Voor mensen die niet graag alleen zijn en die niet netwerken, lijkt het moeilijk. Voor degenen die graag op zichzelf zijn, lijkt het wel oké. Wie wil netwerken, kan dat naar eigen hartenlust. Er zijn genoeg netwerkplekken waar je zowel werk- als privéaangelegenheden kunt bespreken, zowel online als offline.

Werk en privéleven
Waar praten tolken over bij het netwerken? "Zowel over werk als over privézaken." Werkomstandigheden, ervaringen met klanten, ethiek, facturatie, de markt, prijzen, woordenschat, terminologie, logistieke zaken zoals vervoer, technologie en headsets voor simultaan tolken. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die werden genoemd. Tolken delen ook hun frustraties over slechte sprekers of het gebrek aan werk. "Soms praten we over problemen die zich hebben voorgedaan en wisselen we tips uit."

Wie bewondert u?
"Vooral de jongere generatie. Ze gaan zo handig om met IT en dat is precies waarom ze altijd zo goed voorbereid zijn." Ik heb echter ook tolken gesproken die juist collega's met een heleboel ervaring bewonderen. "Tolken die werken voor de Europese instellingen zijn ook erg goed."

Toch heeft niet elke tolk een rolmodel. "Het is erg moeilijk om te beoordelen of een tolk zijn of haar baan goed doet. Ik hoor namelijk nooit zelf hoe iemand tolkt, aangezien ik tegelijkertijd ook zelf aan het werk ben." Ook de talencombinatie is uiteraard een belangrijke factor. "Toen ik begon met tolken waren er heel wat tolken die me inspireerden. Vooral hun stijl sprak me aan. Uiteindelijk ontwikkel je je eigen stijl."

De dertig tolken die ik belde, noemden tientallen namen. Ik merkte dat discretie belangrijk is voor een tolk. Mijn onderzoek stelde me niet in staat te achterhalen wie de zogenaamde opiniemakers, kwaliteitsleiders of rolmodellen juist waren. Het lijkt niet zo te zijn dat er tolken zijn die aan de top staan, en die iedereen bewondert. Integendeel, het lijkt er eerder op dat er een heleboel inspirerende tolken te vinden zijn. "Ik heb bewondering voor sommige tolken door hun prestaties in de cabine, voor anderen omdat ze altijd georganiseerd zijn en zich goed voorbereiden, en voor nog anderen omdat ze altijd kalm blijven." Ook uitspraak lijkt een invloedrijke factor. "Ik heb enorm veel bewondering voor tolken die er blijkbaar echt in geslaagd zijn een taal volledig onder de knie te krijgen."

Uiteindelijk zijn het nog steeds tolkdocenten die voor de meeste tolken het meeste invloed hebben gehad. "Ze moedigden me aan om dit werk te doen."

 

Zou u graag reageren op dit artikel? Aarzel niet om uw opmerkingen toe te voegen of stuur een mailtje naar rebecca.albert@detaalsector.be.

 

(Foto: Rebecca Albert)

 

 


Powered by CrossLang

Auteur: Rebecca Albert

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Geen posteditering

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens