Voices from Above: nieuw boek over de transformatie van onsite naar online simultaanvertaling

Voices from Above - the calling of an interpreter"Voices from above" vertelt het verhaal van Eric Bauwelinck, tolk en eigenaar van Mastervoice, een internationaal tolkbedrijf, met als focus de transformatie van onsite naar online tolken op basis van eigen ervaringen.

Dit boek gaat over tolken zonder machinevertaling en de transformatie daarvan door het gebruik van moderne taaltechnologie.

"Voices from Above" The Calling of an Interpreter. A Journey from Onsite to Online Interpreting (146 blz) is geïnspireerd door Eric Bauwelinck op basis van de eigen loopbaan met het volledige spectrum van gemeenschapstolken tot bedrijfs- en conferentietolken, momenteel als tolk-consulent voor toegepaste taaltechnologie voor internationale vergaderingen. Eric Bauwelinck is pionier in cloud interpreting sinds 2010.

 

De ware roeping van een tolk

Dit boek gaat niet enkel over de toekomstige en huidige markt voor conferentietolken en de grote transformatie door video remote interpreting. Het bevat ook vele tips voor beginners en ervaren conferentietolken, net als gebruikers en organisatoren van tolkdiensten op de vergadermarkt.

Eric Bauwelinck: "De markt heeft mij veel gegeven, dat wil ik nu graag valoriseren door het delen van mijn expertise, ervaring en toekomstvisie in online tolktechnologie. Het is ook een spirituele visie geïnspireerd door mijn persoonlijke overtuiging dat onze bijdrage als tolk zinvol is op de tolkenmarkt. De ware roeping van een tolk is het doorbreken van taalbarrières in onze globale samenleving en in de globale economie. "

Wereldwijd zijn er ongeveer 5.000 professionele onafhankelijke conferentietolken met simultaanexpertise voor de instellingen en de privémarkt.


Een man met een missie

Eric Bauwelinck is een man met een missie. "Mijn missie werd dan ook al duidelijk toen ik mijn eerste taallessen kreeg op de lagere school. Ik was sterk geïnspireerd door mijn eerste Franse lessen, het was enorm aangenaam om mijn eerste zinnen in een vreemde taal te construeren. Vanaf dat ogenblik zou taal mij blijven fascineren. Begrijpen en spreken van vreemde talen werd een ware roeping."

Eric Bauwelinck ontdekte simultaanvertaling als student vertaler/tolk. "Ik was sterk beïnvloed door mijn docenten, allen professionele tolken in de particuliere en institutionele markt. De eerste keer dat ik in een microfoon van een tolkencabine sprak, wist ik dat ik een professionele conferentietolk wou worden."

Vandaag is het de missie van Eric Bauwelinck om internationale organisaties te helpen om hun boodschap te verkondigen, begrip te creëren en het merkenimago van bedrijven te verbeteren door de taal van hun klanten te spreken.


Een werkplek van een vierkante meter

In de eerste hoofdstukken van "Voices from Above" neemt Eric Bauwelinck de lezer mee op een persoonlijke reis van zijn eerste stappen als een gemeenschapstolk en van zijn eerste ervaringen in een tolkcabine - een werkplek van één vierkante meter met een tafeltje en een plexiglas raam. "Mijn eerste ervaring was heel uitdagend en waardevol, zo ook de tweede, de derde, en al de daarop volgende. Het werd een adrenalinerush, een verslaving die waarschijnlijk zal duren totdat ik met pensioen ga."

Eric Bauwelinck zijn werk is zijn passie: "Ik kan alleen spreken voor de privémarkt waarin ik de afgelopen 25 jaar gewerkt heb, waar ik heb vastgesteld dat ook de meeste tolken verslaafd zijn aan hun werk. Tolken zijn gepassioneerd door hun werk. Tolken zien hun cabine als de perfecte comfortzone, van waaruit ze een verrijkende werkdag doorbrengen om dan verzadigd naar huis te gaan. Dit is dan ook meteen de reden waarom ik zelf nog steeds tolk na 25 jaar. Sinds het begin van mijn loopbaan heb altijd graag en met tevredenheid gewerkt in een leerrijke werkomgeving bij internationale instellingen, ondernemingsraden, seminars, workshops, commissies, bestuursvergaderingen, Europese Ondernemingsraden en vele andere vergaderingen. "

In zijn boek deelt de auteur zijn visie over het tolken, zijn kernwaarden in bedrijfsethiek voor tolkopdrachten en uiteraard ook zijn visie op de tolkwerkplek van de toekomst en simultaantolken ondersteund door tolktechnologie.

"Conferentietolken is een professionele vaardigheid waarvoor je over de nodige ervaring, opleiding en talent moet beschikken," zegt Eric Bauwelinck. "Het is geen academische wetenschap. Mensen die tolken als academische wetenschap beschouwen begrijpen niet de dynamiek van het vak met implicaties voor de tolkenopleiding en de verbetering van tolkprestaties,"voegt hij eraan toe.

Hij leest wel regelmatig academisch werk maar verkiest naslagwerken vanuit het perspectief van de taalprofessional, met bevindingen van vorsers zoals Daniel Gile, die o.a. het volgende stelt: "De sociale status van vertalers en tolken hangt niet alleen af van de kwaliteit van hun werk maar ook en vooral van hun professioneel gedrag."

In "Voices from Above" geeft de auteur talrijke tips zoals de lancering als conferentietolk mits je over het juiste talent beschikt, branding tips voor tolken of tolkenbedrijven, tips om te participeren aan nieuwe collaboratieplatformen, doeltreffende overlevingstechnieken en -tactieken voor het omgaan met obstakels die je prestatie of geloofwaardigheid als tolk kunnen beïnvloeden, tips voor vergaderorganisatoren over de meerwaarde van tolken, tips voor opdrachtgevers om onnodige stress te vermijden en richtlijnen voor professionele sprekers op vergaderingen met simultaanvertaling.

Is het gebruik van Engels als wereldwijde lingua franca een slechte zaak voor de tolkenmarkt?

Volgens Eric Bauwelinck is de impact hiervan nochtans niet substantieel. "Er is wel een duidelijke impact voor bijeenkomsten waar deelnemers een standaard Engels kunnen en willen gebruiken als gezamenlijke werktaal tijdens internationale bijeenkomsten . Het nadeel van dit budgetgestuurd beleid is dat dit een averechts effect kan sorteren op het vlak van gebrekkige of inactieve betrokkenheid en deelname van afgevaardigden die met ongelijke wapens moeten strijden. Vaardige moedertaalsprekers van het Engels hebben de neiging hun stempel te zetten op een debat of discussie door hun overwicht in taalkundige expertise in die werktaal."


Taaltechnologie: bedreiging of kans?

Is taaltechnologie een bedreiging voor professionele simultaantolken?

Eric Bauwelinck maakt een onderscheid tussen onsite en online technologie. Hij is er verder van overtuigd dat de transformatie van traditioneel on-site tolken naar online tolken in wezen disruptief is. Hij ziet een duidelijke verschuiving van telefoontolken naar videotolken via de cloud. Dit slaat op simultaanvertaling in virtuele en hybride conferenties en vergaderingen, evenals simultaanvertaling voor onmiddellijk inzetbare tolken op online platformen zoals online klantendiensten, overige dienstenplatformen en menig ander meertalig communicatieplatform.

Eric Bauwelinck: "Taaltechnologie is geen bedreiging, maar een kans om meerwaarde te creëren op een globale markt met nieuwe taaldiensten in nieuwe online zakelijke omgevingen waar taaldeskundigheid nog altijd een troef is."

"De vooruitgang in taaltechnologie vordert op een zodanig tempo dat tolken via spraaktechnologie op een bepaald ogenblik een aanvaardingsniveau kan bereiken dat 'geschikt is voor gebruik' voor niet-kritieke inhoud of niet-kritische doelgroepen. Maar de nieuwe online technologie op zich volstaat zeker niet voor alle vergaderingen met real-time simultaantolken van professionele sprekers."

Voor Eric Bauwelinck blijft menselijke face-to-face communicatie de ultieme oplossing voor effectieve communicatie. "Zolang sprekers niet worden vervangen door robots zal er een tolk nodig zijn om gedachten en emoties van originele spreker te 'interpreteren', meteen een geruststellende boodschap voor beroepstolken."


Enorm zakelijk groeipotentieel

Volgens Eric Bauwelinck kan de noodzaak voor tolken zelfs toenemen in een wereldwijde online gemeenschap met de juiste online tools voor gelijktijdige interactieve communicatie. Hij is ervan overtuigd dat professionele tolken voordeel zullen halen uit de geavanceerde taaltechnologie zonder dat zij worden vervangen door deze technologie, die oorspronkelijk is ontworpen ter ondersteuning van deze vorm van gelijktijdige en interactieve menselijke communicatie.

Wat mogen wij verwachten in de nabije toekomst? Zal de vraag en het aanbod in de tolkenmarkt wijzigen door deze disruptieve taaltechnologieën?

Eric Bauwelinck: "Absoluut zeker. Ten eerste zullen de huidige ontwikkelingen in videotolken de verhoogde vraag naar instant taaloplossingen sterk versnellen. Ten tweede is er een duidelijke verschuiving van traditionele bedrijfsmodellen naar crowdsourcing of gespecialiseerde online diensten waar taalkundigen hun diensten rechtstreeks aan de markt kunnen aanbieden zonder tussenpersonen."

"Hoe hoger de aanvaardingsgraad voor videotolken als oplossing voor meertalige communicatie tussen bijeenkomsten, hoe meer de vraag voor online tolken zal stijgen met enorm zakelijk groeipotentieel en kostenbeheersing. De voordelen van videotolken zijn vanzelfsprekend: geen reizen, hotels of verblijfskosten, betaalbare technologie en tolkensessies per minuut of per uur in plaats van ondeelbare dagtarieven. "

Eric Bauwelinck verwacht een graduele toename van tolken op wereldwijde collaboratieplatformen. Tolken zullen inloggen op hybride vergaderingen waar een beperkt aantal deelnemers fysiek aanwezig zijn op de vergaderlocatie, maar de overgrote meerderheid van deelnemers zal wereldwijd inloggen op deze vergadering.

"Virtuele en hybride vergaderingen bieden geweldige opportuniteiten voor vergaderorganisatoren in het aantrekken van een internationale publiek. In een dergelijk bedrijfsmodel kan simultaanvertaling een hoog rendement opleveren op de investering van de tolk, met honderden luisteraars die ingelogd zijn op de tolkkanalen. Deze nieuwe diensten voor online vergaderen kunnen dan op zich weer nieuwe inkomstenbronnen genereren voor conferentietolken."


Cloud Interpreting

Cloud Interpreting of online tolken is een vorm van videotolken waarbij de videoconferentie ook volledig online is. Cloud Interpreting of tolken via het internet vereist geen mobiele tolkapparatuur buiten een computer, een internetverbinding, een aangesloten camera en een headset.

De kostenvoordelen voor eindgebruikers en opdrachtgevers voor online tolken zijn vanzelfsprekend: geen residente of mobiele audiovisuele apparatuur, geen reiskosten, verblijfskosten, overnachtingen of reistijd voor deelnemers en tolken. Maar wat zijn de voordelen voor tolken?

Eric Bauwelinck biedt een antwoord: "Tolken zullen kunnen in- of uitloggen op basis van hun eigen werkschema, voorkeurtijden en beschikbaarheid. In tegenstelling tot onsite tolken kunnen er verschillende sessies op een en dezelfde dag worden ingepland. Vergadersessies kunnen worden gecombineerd met onsite tolken voor bepaalde sprekers of heel korte sessies die online kunnen worden getolkt. Het online tolken kan van thuis uit of vanuit elke andere werkplek met weinig of geen omgevingsgeluid."

Op het ogenblik van publicatie van dit boek hebben de meeste grote aanbieders van audiovisuele tolkapparatuur een of andere vorm van online afstandstolken geïntegreerd in hun eigen bestaande systemen.

Eric Bauwelinck: "De succesgraad voor online tolken zal sterk afhankelijk zijn van de aanvaardingsgraad door tolken en eindgebruikers en het elimineren van obstakels, maar de technologie wordt nu al gebruikt in virtuele vergaderingen. Connectiviteit is een knelpunt, en de kwaliteit van de internetverbindingen is nog steeds afhankelijk van de beschikbare bandbreedte in upload/downloadsnelheid, firewall-instellingen, proxyservers, of enig andere service of server die de toegang tot andere computers blokkeert. Dit kan echter ernstige problemen geven in tijden van cybercriminaliteit."


Online simultaantolken

Online simultaantolken verwijst naar real-time, instant tolken via het internet zonder consecutief of ad hoc tolken met gebruik van technologie voor online videoconferencing.

Deze wijzigende trend in live vergaderingen versus virtuele en hybride bijeenkomsten zal in de nabije toekomst ook van invloed zijn op de markt voor conferentietolken. In de visie van Eric Bauwelinck is de volgende stap online simultaanvertaling op virtuele vergaderingen, met daarnaast een breed spectrum aan diensten met instant beschikbare tolken op online platformen voor meertalige ondersteuning en communicatie.

Is online simultaanvertaling al aanvaard door de markt?

Eric Bauwelinck: "De aanvaardingsgraad voor online simultaanvertaling zal een doorbraak bereiken op het ogenblik dat de de beschikbaarheid van tolken voor online sessies haar momentum bereikt. Aanbieders van online simultaanvertaling zullen de marktvereisten moeten 'vertalen' in een duurzaam, aantrekkelijk en uniek verkoopsargument om op de goodwill te kunnen rekenen van de relatief beperkte populatie van ervaren simultaantolken wereldwijd."

"Technische knelpunten omvatten connectiviteit, gebrek aan visuele communicatie, bandbreedte, firewalls, proxyservers en connectiviteit voor camera's, headsets, of geluidskaarten, met een potentiële impact op marktacceptatie," voegt Eric Bauwelinck eraan toe.

"In 2015 waren er slechts een handjevol aanbieders van online tolken met real-time audio en video, online taaldistributie en online videoconferencing. Dit aantal is vertienvoudigd in 2016 met een onvermijdelijk domino-effect op online tolkdiensten."

Bovendien zullen telepresence oplossingen, dus levensechte online bijeenkomsten met oogcontact - ook aanzienlijk bijdragen tot de ontwikkeling van online videoconferenties.

"Ondertussen beleven wij de technologische evolutie van virtuele, hybride en levensechte vergaderingen gecombineerd met een steeds betere connectiviteit, betrouwbaarheid, en kwaliteit van de dienstverlening en de betaalbaarheid van online taaldiensten. Hybride vergaderingen met online simultaanvertaling hebben enorme implicaties voor de vergaderindustrie, omdat ze onsite meetings verbinden met een live publiek vanop gelijk welke locatie wereldwijd."


Professionele tolkassociaties

Eric Bauwelinck is een adept van de filosofie van de existentiële markt, die stelt dat alles wat geen waarde toevoegt aan de markt vroeg of laat zal worden geëlimineerd door die markt. "Waardecreatie is een basisvoorwaarde voor elke markt die professionele diensten aanbiedt, met inbegrip van professionele tolkdiensten."

In zijn visie gaat de waardecreatie in de taalindustrie niet enkel over het breken van taalbarrières en het oplossen van taalproblemen, "maar ook over neutraliteit, collegialiteit, klantgerichtheid en servicegerichtheid. Integriteit is een belangrijke factor in het succes van onze mondiale economie, met name in de taalindustrie."

In zijn visie bestaat de kerntaak van beroepsverenigingen, federaties en belangengroepen van tolken uit het faciliteren van support aan hun belanghebbenden - eindklanten, dienstverleners en linguïsten - op de tolkenmarkt met de nodige informatiebronnen, onderzoeksresultaten en -projecten om het merkimago van de taalindustrie te verhogen.

"Een vereniging van professionals is zeer constructief als het gericht is op het creëren van goodwill tussen klanten, tolken en opdrachtgevers in de tolkenmarkt door het aanbieden van daarvoor gekwalificeerde linguïsten."


Als de storm gaat liggen...

Eric Bauwelinck ziet een parallel tussen de manier waarop simultaanvertaling werd geïntroduceerd in de markt na de Neurenberg-processen, en de disruptieve transformatie van de huidige tolktechnologie die hij als een historische zakelijke opportuniteit beschouwt. "Het grote verschil is dat het niet langer gaat om een enkele trigger van een vergadering op een locatie, maar de proliferatie van duizenden online vergaderingen die allen gebruik maken van online videoconferenties."

Eric Bauwelinck is er verder van overtuigd dat de groeiende globale markt, de verschuiving van verouderde concurrentiemodellen naar nieuwe vormen van samenwerking, crowdsourcing van gespecialiseerde taaldiensten, webgebaseerd delen van taalexpertise, het Internet der Dingen en Big Data linguïsten en aanbieders van taaldiensten in nieuwe bedrijfsmodellen zal dwingen die maar een klik verwijderd zijn van nieuwe jobkansen voor globale klanten die op zoek zijn naar instant online taaldiensten.

Eric Bauwelinck: "Voorbijgestreefde concurrentiemodellen in de taalindustrie kunnen hierdoor mee transformeren naar een gedeelde economie met oplossingen die alle belanghebbenden in de markt voor professionele taaldiensten ten goede komen." Utopie of werkelijkheid? De tijd zal het leren.


ISBN: 9781535308137

 

Bezoek www.voicesfromabove.com voor meer informatie over het boek en de auteur

Bezoek www.mastervoice.eu voor video remote interpreting (VRI).

 


Powered by CrossLang

Auteur: Dries Debackere

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Mastervoice (www.mastervoice.eu)

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens